Duurzaam bouwen

Een goed gebouw is het halve werk. Een slim ontworpen gebouw levert een grote bijdrage aan energiebesparing en is eenvoudig aan te passen aan veranderende werkzaamheden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bouwafval voorkomen.

Duurzame gebouwen hebben een positief effect op belangrijke milieuthema’s als:

  • materiaalgebruik tijdens de bouw- en sloopfase
  • afvalproductie tijdens de bouw- en sloopfase
  • energieverbruik tijdens de gebruiksfase

Duurzaamheid in verschillende fases

In de bouwfase vergt dat een extra investering, in tijd en soms ook in geld. Dit wordt echter terugverdiend in een lagere energielast, een langere gebruiksduur van het gebouw, minder onderhoud, betere prestaties van de mensen die in het gebouw werken en minder bouwafval tijdens verbouwingen of sloop. Om dit te bereiken moeten belangrijke keuzes worden gemaakt in de bestekfase voor met de bouw wordt begonnen.

Milieuadvies bij bouw

De universiteit heeft besloten dat bij bouwprojecten met een kostprijs boven 5 miljoen euro altijd de milieuadviseur van de Afdeling VGM en de centrale energiecoördinator om advies wordt gevraagd. Hun schriftelijke advies maakt deel uit van het bestek van het bouwproject.

Bouw Bèta Campus FWN met BREEAM-certificaat

Op dit moment wordt op het BioScience Park een nieuwe Bèta Campus FWN gebouwd met een BREEAM-certificaat 'very good' , een keurmerk voor duurzaam bouwen.

Kijk voor meer informatie op http://www.science.leidenuniv.nl/index.php/betacampus  of neem contact op met  Amber Hensema, milieuadviseur, tel.3094, a.hensema@vgm.leidenuniv.nl  

 
Laatst Gewijzigd: 03-04-2017