Regelgeving milieu

Milieubeleid van de Universiteit Leiden

Het milieubeleidsplan is in 2016 in werking getreden. Het milieubeleid van de Universiteit Leiden richt zich op processen die een nadelige invloed hebben op het milieu en die door de universiteit kunnen worden beïnvloed.


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor bedrijfsmatige activiteiten moet in Nederland op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) een omgevingsvergunning worden aangevraagd, behalve wanneer voor bepaalde werkzaamheden in een Algemene Regel van Bestuur voorschriften zijn vastgesteld.