Plan van Aanpak voor het opheffen van een radionuclidenlaboratorium

Wanneer een radionuclidenlaboratorium buiten gebruik wordt gesteld, moet de lokale stralingsdeskundige deze ruimte volledig controleren op besmettingen met radioactieve stoffen. Als de ruimte is gecontroleerd en voldoet aan de normen die worden gesteld in de verleende vergunning, kan de algemeen coördinerend stralingsdeskundige de Interne Toestemming intrekken. De ruimte is dan vrijgegeven en kan voor andere (laboratorium) doeleinden worden gebruikt.

Het plan van aanpak voor de vrijgave wordt met de stralingsdeskundige van de AMD (faculteit W&N) vóóraf besproken.

 
Laatst Gewijzigd: 14-04-2014