Wet- en regelgeving straling/jaarrapport

De regels voor het omgaan met radioactieve stoffen en apparatuur die ioniserende straling uitzendt, staan in de Kernenergiewet en de bijbehorende besluiten en ministeriële regelingen.


Het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen, vindt binnen de universiteit Leiden en het LUMC plaats in het kader van een complexvergunning. Op grond van de verplichting uit de complexvergunning, rapporteert VGM aan het College van Bestuur en overheidsinstanties met een jaarverslag stralingsbescherming.

 
Laatst Gewijzigd: 24-11-2015